Gender Masculine
Usage Basque
Pronounced Pron. /ˈju.len/  [key·simplify]

Meaning & History

Basque form of Iulianus (see Julian).

Related Names

Other Languages & CulturesIulianus(Ancient Roman) Yulian(Bulgarian) Julià(Catalan) Julijan(Croatian) Julian, Jolyon, Jools, Jules, Julyan(English) Julien(French) Xián, Xiao(Galician) Julian, Lian(German) Giuliano(Italian) Julian, Julek(Polish) Juliano(Portuguese) Iulian(Romanian) Yulian(Russian) Julijan(Serbian) Julijan(Slovene) Julián(Spanish)

Popularity

Categories

Entry updated November 20, 2020