Gender Masculine
Pronounced Pron. JOOL-yən  [key·IPA]

Meaning & History

Medieval variant of Julian.

Related Names

VariantsJolyon, Julian
DiminutivesJools, Jules
Other Languages & CulturesIulianus(Ancient Roman) Julen(Basque) Yulian(Bulgarian) Julià(Catalan) Julien(French) Xián, Xiao(Galician) Julian, Lian(German) Giuliano(Italian) Julek, Julian(Polish) Juliano(Portuguese) Iulian(Romanian) Yulian(Russian) Julián(Spanish)

Categories

Entry updated January 22, 2019