84%Rating
add to your listSave
Gender Masculine
Usage Spanish
Pronounced Pron. khoo-LYAN
  [key·IPA]

Meaning & History

Spanish form of Iulianus (see JULIAN).

Related Names

Feminine FormJuliana
Other Languages & CulturesIulianus(Ancient Roman) Julen(Basque) Yulian(Bulgarian) Julià(Catalan) Julian, Jolyon, Jools, Jules, Julyan(English) Julien(French) Xián(Galician) Julian, Lian(German) Giuliano(Italian) Julian, Julek(Polish) Juliano(Portuguese) Iulian(Romanian) Yulian(Russian)
User SubmissionsJúlian, Julian

Name Days

Poland: January 7 (as Julian)
Poland: January 9 (as Julian)
Poland: January 27 (as Julian)
Poland: January 28 (as Julian)
Poland: February 12 (as Julian)
Poland: February 17 (as Julian)
Poland: March 8 (as Julian)
Poland: July 4 (as Julian)
Poland: August 19 (as Julian)
Poland: September 2 (as Julian)
Poland: October 18 (as Julian)
Entry updated ·