poetic_freedom's Personal Name Lists


Controls...
Sort
Popularity
Other...
    Printable List
    Show All Rating Results
    Rate a Random List
There are 236 names on poetic_freedom's personal name list "Main".
Name M/F Comment Rating
ABEL   m   
ABIGAIL   f   
ADELAIDE   f   
ADELIA   f   
AELLA   f   
AGATHA   f   
AISLING   f   
ALAIA   f   
ALETHEA   f   
ALEXANDER   m   
ALEXANDRA   f   
ALICE   f   
ALIDA   f   
ALIX   f   
AMARANTHA   f   
AMEDEA   f   
AMÉLIE   f   
AMICE   f   
ANAÏS   f   
ANNABETH   f   
ANNORA   f   
AODHÁN   m   
AONGHUS   m   
APHRA   f   
APRIL   f   
ARABELLA   f   
ARI (3)   m   
ARIELLE   f   
ARLO   m   
ASHA (1)   f   
ASHER   m   
ASPASIA   f   
ASTRAEA   f   
ATTICUS   m   
AUDREY   f   
AURELIA   f   
AVA (1)   f   
AVI   m   
AVIS   f   
AYLA (1)   f   
BAXTER   m   
BEATRICE   f   
BECKETT   m   
BEDIVERE   m   
BLAKE   m   
BLYTHE   f   
BRIDGET   f  Bridget Maeve Honora 
BRIGID   f   
CAITLÍN   f   
CALANTHIA   f   
CALEB   m   
CAOIMHE   f  Caoimhe Amelie 
CAROLINE   f   
CARYS   f   
CECILY   f   
CELIA   f   
CERIDWEN   f   
CHARLIE   m   
CHARLOTTE   f   
CLÍODHNA   f   
CONNOR   m   
CONSTANCE   f   
CORMAC   m   
DARCY   m   
DECLAN   m   
DEIRBHILE   f   
DEREK   m   
DERMOT   m   
DOMINIC   m   
ÉAMONN   m   
EDEN   f & m   
EDIE   f   
EIBHLÍN   f   
EILIDH   f   
EIRA (1)   f   
ELEANOR   f   
ELIJAH   m   
ELISABETH   f   
ELLEN (1)   f   
EMILY   f   
EMMELINE   f   
ESELD   f   
EVANDER (1)   m   
EVE   f   
EVELYN   f  Evelyn Maura 
EVREN   f   
EZEKIEL   m   
FINN (1)   m   
FIONN   m   
FREYA   f   
GABRIEL   m   
GIDEON   m   
GINEVRA   f   
GRACE   f   
GRATIAN   m   
HADASSAH   f   
HARRIET   f   
HARRIETTE   f   
HONORA   f   
HOPE   f   
IDONY   f   
IRIS   f   
ISAAC   m   
ISAIAH   m   
ISIBÉAL   f   
ISIDORA   f   
ISIDORE   m   
IVY   f   
JACK   m   
JACKSON   m   
JACOB   m   
JARVIS   m   
JASPER   m   
JEDIDIAH   m   
JEREMIAH   m   
JOASH   m   
JOSEPH   m   
JOSIAH   m   
KAMARIA   f   
KEZIAH   f   
KLEIO   f   
LEAH   f   
LEILANI   f & m   
LENI   f   
LENNOX   m   
LEO   m   
LEVI   m   
LILLIAN   f   
LORCÁN   m   
LORELEI   f   
LUCIA   f   
LUCINDA   f   
MABEL   f   
MACSEN   m   
MADDOX   m   
MAE   f  Mae Aisling Rose 
MAEVE   f   
MAGALIE   f   
MAGNUS   m   
MAHALIA   f   
MAIARA   f   
MÁIRÍN   f   
MALACHI   m   
MALACHY   m   
MALAIKA   f   
MALIKA   f   
MARGARET   f   
MARJANI   f   
MARSAILI   f   
MARTHA   f   
MATEJA (1)   f   
MATHILDE   f   
MATILDA   f   
MATTEO   m   
MATTHIAS   m   
MAURA (2)   f   
MÉLISANDE   f   
MERCEDES   f   
MEREDITH   f   
MILLARAY   f   
MILLICENT   f   
MIRIAM   f   
MONICA   f   
NAAMAH   f   
NASRIN   f   
NATHANIEL   m   
NAVA   f   
NIAMH   f   
NICHOLAS   m   
NOAH (1)   m   
NORAH   f   
NYSSA   f  Nyssa Clementine 
OCTAVIA   f   
ODIN   m   
OLIVER   m  Oliver Richard Cai 
OPAL   f   
ÓRFHLAITH   f   
ORIANA   f   
ORLANDO   m   
OSCAR   m   
PATRICK   m   
PENELOPE   f   
PETER   m   
PHOEBE   f   
PIERA   f   
PRUDENCE   f & m   
PTOLEMY   m   
RIVER   m   
ROMAN   m   
RORY   m   
ROSALIE   f   
ROSE   f   
ROWAN   f   
RUBY   f  Ruby Ellen Joy, Ruby Aster, Ruby Maeve Annette 
SADHBH   f   
SALOME   f   
SAMARA   f   
SAOIRSE   f   
SARAI   f   
SCARLETT   f   
SÉAMUS   m   
SEÁN   m   
SHANTI   f   
SHILOH   f   
SHIRA   f   
SIOBHÁN   f   
SOMERLED   m   
STANA   f   
STERLING   m   
SUMMER   f   
SUNNIVA   f   
SUSANNAH   f   
TADHG   m   
TALIESIN   m   
TALITHA   f   
TALULLA   f   
TESSA   f   
THEODORA   f   
THOMAS   m   
THORA   f   
TIARNÁN   m   
TOBIAH   m   
TORIN   m   
TOVA (1)   f   
TULLIA   f   
VERITY   f   
VICTORIA   f   
VIOLET   f   
VIRVA   f   
VIVIENNE   f  Vivienne Talulla Wren, Vivienne Claire Mariposa, Vivienne Blythe Mariposa 
WILLIAM   m   
XAVIER   m   
ZAKIAH   f   
ZELLA   f   
ZOSIME   f   
ZURI   f